Home > Tủ tài liệu SM8650H

Tủ tài liệu SM8650H

Số lượng     
Chọn màu sản phẩm:
Đặt hàng qua điện thoại:
(+84)4 668 52299
(Từ 8:00 - 15:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)

– Tủ cánh kính 5 ngăn, 4 đợt.
– Phần trên 3 ngăn không có cánh, tủ  phần dưới
chia làm 2 ngăn có cánh kính                                                     
               
– Đình tủ dán chão PVC
– Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc

- Tủ cánh kính 5 ngăn, 4 đợt.
- Phần trên 3 ngăn không có cánh, tủ  phần dưới
chia làm 2 ngăn có cánh kính                                                     
               
- Đình tủ dán chão PVC
- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc

Tags: , , ,